PROCESADOC
 
¿Perque em serveix procesadoc?
A l'empresa A Casa
Per guardar factures de proveïdor, clients perfectament arxivades dintre el PC i accessible per varis usuaris a la vegada. Per guardar factures rebuts, altres documents valuosos perfectament ordenades al nostre PC. Els originals sempre restaràn salvaguardats
 

PRINCIPALS CARACTERISTIQUES

  • Permet enmagatzemar digitalitzacions de documents de fins un DINA4 perfectament ordenades per categories i per una descripció. Es el que s'anomena programa de GESTIO DOCUMENTAL
  • Una vegada enmagatzemat el podem consultar fàcilment en pantalla, imprimir una copia, extreure el fitxer digital, etc..
  • Els documents poden ésser fotografies, documents manuscrits, postals,factures, etc....Aquests documents es guarden comprimits.
  • Te una capacitat il·limitada només restringida a l'espai lliure del disc dur. (1 Giga -> 3080 pàgines (DinA4)). Es poden extreure documents antics a CDROM, ZIP etc.. per no desbordar la capacitat del disc dur.
  • Admet qualsevol escaner del mercat .S'ha simplificat al màxim el procès d'escanejat per aumentar la velocitat. El programa selecciona les opcions més adecuades per cada moment.
  • Suport: Amb la compra del programa es te un periode de suport de 2 messos on s'atenen consultes o problemes via email ( +info)
Actualizat el Tots els drets reservats per Dipsoftware
Avis Legal